Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Řeka Lužnice

Něco málo o řece Lužnici.

Lužnice je řeka na jihu České republiky v Jihočeském kraji s horním tokem v Rakousku (Dolní Rakousy). Je to pravobřežní přítok Vltavy.

Lužnice je dlouhá 208 km a oproti ostatním jihočeským řekám má však malý spád a teče pomaleji. Relativně zachované přírodní koryto horního toku s četnými meandry působí díky rozlivům jako velký polder, který výrazným způsobem snižuje povodňovou vlnu dále po toku.

Lužnice také reguluje množství vody mnoha rybníků ve svém povodí, například Rožmberku nebo napájecí kanál Zlatá stoka. V minulosti byla na řece provozována voroplavba. 

Lužnice protéká Novohradskými horami, Vitorazskem, Třeboňskou pánví a Středočeskou pahorkatinou, celý horní tok Lužnice od hranic s Rakouskem až k Veselí nad Lužnicí je součást CHKO Třeboňsko, jednoho z přírodně nejcennějších území jižních Čech, které je zařazeno do systému biosférických rezervací UNESCO. Koryto řeky je v úseku od Veselí nad Lužnicí k soutoku s Vltavou chráněné jako přírodní památka Lužnice.

Lužnice patří u vodáků k oblíbeným českým řekám pro rekreační kanoistiku a díky okolí, kterým protéká se na ni turisté rádi opakovaně vracejí.

(Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Lu%C5%BEnice)