Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Půjčovní řád

Půjčovní řád půjčovny lodí Majdalena
 1. Platnost smlouvy:
  1. Smlouva o pronájmu sportovního materiálu (dále Smlouva) nabývá účinnosti a platnosti okamžikem převzetí materiálu Nájemcem.
  2. Smlouva končí okamžikem převzetí sportovního materiálu (dále věci) Pronajímatelem zpět od Nájemce.

 2. Povinnosti Nájemce:
  1. Nájemce je povinnen:
   1. Používat věci pouze k účelům k tomu určeným.
   2. Vrátit věci bez závad a poškození.
  2. Nájemci se výslovně zakazuje:
   1. Sedat na přepážky (výztuhy) v lodích.    
   2. Sjíždět náročné úseky řeky nebo jezy, u kterých je riziko poškození věcí.

 3. Nájemce se výslovně zavazuje:
  1. Uhradit Pronajímateli zálohu na Smlouvu předem, pokud bude záloha dohodnuta.
  2. V případě nevrácení věcí v ujednaný čas v toleranci 60 minut, uhradit Pronajímateli hotově cenový rozdíl za pronájem věcí podle Sazebníku.
  3. V případě nevrácení věcí v ujednaný čas v toleranci 60 minut, uhradit Pronajímateli hotově smluvní pokutu ve výši 50,- Kč za každých započatých 30 minut po době, kdy měly být věci vráceny.
  4. V případě nevrácení věcí v ujednaném místě vrácení uhradit Pronajímateli hotově náklady.
  5. Uhradit Pronajímateli vzniklou škodu v případě ztráty, zničení nebo nevrácení věcí, v hotovosti na místě nebo do 14-ti dnů poštovní poukázkou, podle sazebníku:
   1. Kánoe Vydra: 12.000,- Kč
   2. Vesta: 1.100,- Kč
   3. Suchý vak: 600,- Kč
   4. Pádlo: 500,- Kč
   5. Barel: 500,- Kč

 4. Nájemce bere na vědom že:
  1. Používání věcí je na vlastní nebezpečí Nájemce.
  2. Zapůjčené barely nejsou 100% vodotěsné, a proto za poškození věcí v nich nenese Pronajímatel žádnou odpovědnost.